อัลบัยหะกีย์ – อัลกอฎีย์ อบูยูซุฟ ยะอฺกู๊บ อิบนุ อิบรอฮีม – อัชชัยฺบานีย์ – อับดุรเราะห์มาน อัลอุตะกีย์ อิบนุ อัลกอซิม – อับดุลลอฮฺ อิบนุ วะฮฺบินฺ – อัฏฏอบะรีย์ – อัฏฏ่อฮาวี่ย์

You may also like...