อัลฮะละบีย์ – อัลอับบ๊ารฺ – อิบนุ อบี อุซอยบิอะฮฺ – อิบนุ อบี อัลฮะดีด – อิบรอฮีม อิบนุ อบี อัดดัมฺ – อะฮฺหมัด อิบนุ อบี ดุอาดฺ – อบุลหะซัน อิบนุ อบี อัรริญาลฺ – อบุลหะซัน อะลี อิบนุ อบีซัรอิน

You may also like...