ละหมาดซุบฮฺกับอัสริและการจะได้เห็นอัลลอฮฺ (ซ.บ.) ในวันกิยามะฮฺ

You may also like...