ซูเราะฮฺอัลบากอเราะฮฺ อายะฮฺ 69-71 : เรื่องของวัวตัวหนึ่ง (วัวสีอะไร, เป็นอย่างไร) (หน้า23)

You may also like...