การเรียกขานผู้ที่ละหมาดและผินไปทางกิบละฮฺ (หน้า 93-94)

You may also like...