ซูเราะฮฺอัลบากอเราะฮฺ อายะฮฺ 72-74 : ความเป็นมาของเรื่องนี้ [เรื่องคำสั่งที่ใช้ให้ฆ่าวัวตัวหนึ่ง] (หน้า23-24)

You may also like...