ซูเราะฮฺอัล-บากอเราะฮฺ อายะฮฺ 228 : การครองเรือนของสามีภรรยา (หน้า 74-75)

You may also like...