ถามตอบ : สิ่งที่นบีไม่ได้ทำ, ทำอุมเราะฮฺหลายครั้งต้องเสียดัมฺทุกครั้งหรือไม่, การซื้อขายทอง, ซะกาตเพาะปลูก ฯลฯ

You may also like...