เราจะไม่โต้เถียงกันในเรื่องของอัลลอฮฺ (หน้า 94-95)

You may also like...