บทที่ 2 : โทษของผู้ละทิ้งละหมาด (หน้า 9 บรรทัดที่ 10)

You may also like...