ซูเราะฮฺอัลบะกอเราะฮฺ อายะฮฺ 229 : การหย่าที่กลับมาคืนดีได้ (หน้า 75)

You may also like...