หะดีษที่ 38 :: ความสะอาด : การอาบน้ำละหมาด : การถูอวัยวะขณะอาบน้ำละหมาด

You may also like...