กฎข้อที่ ๑๑ : ว่าด้วยเรื่องสำนวนคำนามประธานและคำนามกรรม

2083

قاعدة يڠ كسبل

فد مپتاكن صيغة اسم الفاعل دان اسم المفعول

ในภาษามลายูมีการใช้สำนวนคำนามประธาน  ( اسْمُ الْفَاعِلِ ) และคำนามกรรม  اسْمُ الْمَفْعُوْلِ))  โดยคำนามประธานนั้นให้เติม يڠ   เข้าไปข้างหน้าคำที่เป็นกริยา (فعل )    และคำนามกรรมนั้นให้เติม   يڠدِ   เข้าไปข้างหน้าคำที่เป็นกริยา    (فعل) หรือเติมคำว่า يڠكنا   ที่แปลว่า “โดน” เข้าไปข้างหน้า หรือเติมคำว่า  يڠبر  เข้าไปข้างหน้าคำกริยานั้นๆ

 

คำนามประธาน
اسم الفاعل

ความหมาย
معناڽ

คำนามกรรม
اسم المفعول

ความหมาย
معناڽ

يڠ بنچى

ผู้รังเกียจ

يڠد بنچى

ผู้ถูกรังเกียจ

يڠ فوتس

ผู้เด็ดขาด

يڠد فوتسكن

ถูกตัดสินเด็ดขาด

يڠ محرام

ผู้บัญญัติห้าม

يڠد حرامكن

สิ่งที่ถูกบัญญัติห้าม

يڠ مملهرا

ผู้ดำรงรักษา

يڠد فلهرا

ผู้ถูกรักษา

يڠ منڠگوڠ

ผู้แบก, ผู้ถือ

يڠد تڠگوڠ

สิ่งที่ถูกแบก,ถือ

يڠ مپمبليه

ผู้เชือด

يڠكنا سمبليه

สิ่งที่ถูกเชือด

يڠ فوكل

ผู้ตี, ตบ

يڠد فوكل

ผู้ที่ถูกตี, ตบ

يڠ كمبالى

ผู้กลับคืน

يڠد كمباليكن

ผู้ถูกนำกลับ

يڠ هارف

ผู้มีความหวัง

يڠد هارفكن

ผู้ที่ถูกคาดหวัง

يڠ مڠيريم

ผู้ส่ง

يڠد كريم كفداڽ

ผู้ถูกส่งถึง

يڠ ريضا

ผู้พอใจ

يڠد ريضاكن

ผู้ถูกพอใจ

يڠ مڠڠكت

ผู้ยกให้สูง

يڠد اڠكة

ผู้ถูกยกให้สูงส่ง

يڠ مپورت

ผู้ขีดเขียน

يڠد سوراتى

สิ่งที่ถูกขีดเขียน

يڠ مينوم

ผู้ดื่ม

يڠد مينوم

สิ่งที่ถูกดื่ม

يڠ منچيوم

ผู้ดม

يڠكنا چيوم

สิ่งที่ถูกดม

يڠ مموجى

ผู้สรรเสริญ

يڠد فوجى

ผู้ที่ถูกสรรเสริญ

يڠ ممباچ

ผู้อ่าน

يڠد باچى

สิ่งที่ถูกอ่าน

يڠ منريما

ผู้รับ

يڠد تريما

สิ่งที่ถูกรับ

يڠ منچرايكن

ผู้แบ่งแยก(สิ่ง)

يڠبر چراى

สิ่งที่ถูกแบ่งแยก

يڠ مپمبوبپ

ผู้ปิดบังอำพราง

يڠد سمبوپيكن

สิ่งที่ถูกปิดบัง

يڠ سڠگوف

ผู้คำประกัน

يڠد سڠگوف

ผู้ถูกค้ำประกัน

يڠ مپافو

คนกวาดขยะ

يڠد سافو

สิ่งที่ถูกกวาด

يڠ يڠبرچاكف

ผู้พูด(เอ่ยวาจา)

يڠد چاكفكن

สิ่งที่ถูกพูด

يڠ مميليه

ผู้คัดเลือก

يڠد فيليه

ผู้ถูกคัดเลือก

يڠ مليهت

ผู้มองเห็น

يڠد ليهت

ผู้(สิ่ง)ที่ถูกมอง

 

 

หมายเหตุ สำนวนคำนามประธาน  (اسم الفاعل) และสำนวนคำนามกรรม (اسم المفعول) ในภาษามลายูนั้น บางทีไม่ได้เป็นไปตามกฎที่ว่านี้  แต่อาศัยหลักของการฟัง  (سَمَاعِىٌّ) และความนิยมในการใช้ก็มี

 

 

Default image
อาลี เสือสมิง