กฎข้อที่ ๑๑ : ว่าด้วยเรื่องสำนวนคำนามประธานและคำนามกรรม

You may also like...