ซูเราะฮฺอัลบะกอเราะฮฺ อายะฮฺ 229 : [ต่อ] การหย่าที่ไม่สามารถคืนดีกันได้ (หน้า 75)

You may also like...