บทที่ 3 : ฏ่อฮาเราะฮฺ : น้ำที่ใช้ทำความสะอาดได้ [2] (หน้า 10-11)

You may also like...