อัลบะกอเราะฮฺ อายะฮฺ 87 (หน้า 28)

You may also like...