คำนำ : (ดะลาอิลุ้ลนุบูวะฮฺ อัลมุคตาเราะฮฺ) สัจจพยากรณ์ที่ได้รับการคัดสรรจากวจนะของท่านศาสนทูต

You may also like...