การปลีกตนจากผู้คน เนื่องจากกลัวฟิตนะฮฺในเรื่องศาสนา

You may also like...