อัลบะกอเราะฮฺ อายะฮฺ 94-96 (หน้า 30-31)

You may also like...