อัลบะกอเราะฮฺ อายะฮฺ 234 : อิดดะฮฺของหญิงที่สามีตาย (หน้า 78)

You may also like...