การบ่งชี้ของท่านศาสนฑูตถึงการที่อบูบักร อัศ-ศิดดิ๊ก (ร.ฎ.) จะได้ดำรงตำแหน่ง ค่อลีฟะฮฺแห่งประชาชาติอิสลามหลังจากท่าน

You may also like...