อัลบะกอเราะฮฺ อายะฮฺ 235 : การทาบทามสตรีที่สามีตายโดยที่นางยังครองอิดดะอยู่ (หน้า 78)

You may also like...