อัลบะกอเราะฮฺ อายะฮฺ 236-237 : การหย่าภรรยาโดยที่ยังไม่ได้ร่วมหลับนอนกัน (หน้า 79)

You may also like...