บรรดามุอฺมินนั้นคือวะลียุ้ลลอฮฺ (หน้า 105)

You may also like...