การกลับเนื้อกลับตัว (เตาบะฮฺ) และการขออภัยโทษ (อิสติฆฺฟารฺ)

You may also like...