อัลบะกอเราะฮฺ อายะฮฺ 99-101 (หน้า 31-32)

You may also like...