อัลบะกอเราะฮฺ อายะฮฺ 238-239 : ความสำคัญของการละหมาด (หน้า 80)

You may also like...