ผู้ที่มีเกียรติที่สุดของบรรดามุอฺมิน ณ ที่อัลลอฮฺ (หน้า 105-106)

You may also like...