หะดีษที่ 41-43 :: ทำข้างขวาก่อนข้างซ้าย, การเช็ดบนผ้าโผกศีรษะ

You may also like...