บาปใหญ่ : 6. ละทิ้งการถือศิลอด / 7. ละทิ้งการประกอบพิธีฮัจย์

You may also like...