อัลบะกอเราะฮฺ อายะฮฺ 108-110 | คำร้องขอของพลเมืองมักกะฮฺ | (หน้า 34-35)

You may also like...