คัมภีร์อัล-กุรอาน | แท้จริงอัล-กุรอานนั้นคือคำพูดของอัลลอฮฺ (หน้า 46-47)

You may also like...