คัมภีร์อัล-กุรอาน | อัลลอฮฺทรงดำรัสกุรอาน โดยไม่มีวิธีการ (หน้า 48-50)

You may also like...