คัมภีร์อัล-กุรอาน | ทัศนะของอะหฺลิซซุนนะฮฺต่อกะลามุ้ลลอฮฺ (หน้า 50-51)

You may also like...