คัมภีร์อัล-กุรอาน | อัลลอฮฺทรงประทานกุรอานลงมาเป็นวะฮีย์ และผู้ใดกล่าวว่ากุรอานเป็นคำพูดของมนุษย์นั้นเขาเป็นกาเฟรแล้ว (หน้า 51)

You may also like...