สัจจพยากรณ์ระบุว่าท่านอัมม๊าร อิบนุ ยาสิรฺ (ร.ฎ.) อัครสาวกท่านสำคัญจะถูกสังหาร

You may also like...