บทที่ 3 : ฏ่อฮาเราะฮฺ : สิ่งที่ทำให้เสียน้ำละหมาด [2] (หน้า 14-15 )

You may also like...