ถือเป็นกาเฟรแล้ว ผู้ที่ให้คุณลักษณะของอัลลอฮฺเหมือนกับคุณลักษณะของมนุษย์ (หน้า 52-53)

You may also like...