ส่งเสริมให้ผู้นำและผู้มีหน้าที่มีผู้ช่วยที่ดีฯ, ห้ามแต่งตั้งตำแหน่งให้กับผู้มาร้องขอ

You may also like...