บรรดามุอฺมินที่ทำบาปจะไม่อยู่ในนรกตลอดกาล [5] (หน้า 112-113)

You may also like...