เราเชื่อว่าอนุญาติให้ละหมาดตามหลังคนดีและคนชั่วจากชาวกิบละฮฺได้, และเชื่อว่าละหมาดให้แก่พวกเขาได้ (หน้า 113-114)

You may also like...