เราจะไม่ฮูก่มคนใดจากพี่น้องมุสลิมว่าขึ้นสวรรค์หรือลงนรก (หน้า 114-115)

You may also like...