อัสบาบุนนุซูล | อายะฮฺที่ 99, 100 ซูเราะฮฺ อัล-บะกอเราะฮฺ

“และแน่แท้เราได้ประทานบรรดาเครื่องหมาย (หลักฐาน) อันชัดแจ้งลงมายังสูเจ้าแล้ว และไม่มีผู้ใดปฏิเสธเครื่องหมายเหล่านั้นนอกจากบรรดาผู้ฝ่าฝืน และคราใดที่พวกเขาได้ให้คำมั่นสัญญาใดๆไว้แล้ว คนกลุ่มหนึ่งจากพวกเขาก็ขว้างมันทิ้งกระนั้นหรือ ทว่าส่วนมากของพวกเขาไม่ศรัทธาต่างหาก”

มูลเหตุแห่งการประทาน

อิบนุ อบีหาติม บันทึกรายงานจากสายรายงานของสะอีดหรืออิกริมะฮฺจากอิบนุอับบาส (ร.ฎ.) ว่า: อิบนุ ศูรียากล่าวกับนบี (صلى الله عليه وسلم) ว่า: โอ้มุฮัมมัด ท่านมิได้นำสิ่งใดที่พวกเรารู้จักสิ่งนั้นมาให้พวกเราเลย และอัลลอฮฺก็มิได้ทรงประทานเครื่องหมายที่ชัดเจนลงมายังท่านเลย” อัลลอฮฺ (تعالى) จึงประทานอายะฮฺนี้ลงมา

มาลิก อิบนุ อัศ-ศอยฟฺ  ได้กล่าวขณะที่ท่านนบี (صلى الله عليه وسلم) ถูกส่งมาประกาศศาสนาว่า พวกเขามิเคยถูกเอาพันธสัญญาใดๆและไม่มีพันธสัญญาใดๆมายังพวกเขาในเรื่องของมุฮัมมัด มาลิกกล่าวว่า: “ขอสาบานต่ออัลอฮฺ ไม่มีพันธสัญญาใดมายังพวกเราในเรื่องของมุฮัมมัด และเราก็มิได้ถูกเอาพันธสัญญาใดๆเลย” อัลลอฮฺ (تعالى) จึงประทานอายะฮฺนี้ลงมา (ลุบาบุนนุกูลฯ หน้า 18)

Default image
อาลี เสือสมิง