การกำหนดช่วงระยะเวลาของการปกครองในระบอบคิลีฟะหฺอันชอบธรรม (اَلْخِلَافَةُالرَّاشِدَةُ) ภายหลังการสิ้นชีวิตของท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะซัลลัม)

You may also like...