อัลบะกอเราะฮฺ อายะฮฺ 251 | เรื่องราวการสังหารญาลูตของนบีดาวูด (อ.ล.)

You may also like...