เราจะรักผู้มีความยุติธรรมและซื่อสัตย์ และเราจะชิงชังผู้ที่มีความอธรรมและทุจริต [1] (หน้า 120)

You may also like...