อัลบะกอเราะฮฺ อายะฮฺ 124 | การทดสอบนบีอิบรอฮีม (อ.ล.) ด้วยกับสิ่งสิบประการ

You may also like...