บทที่ 3 : ฏ่อฮาเราะฮฺ : การทำตะยัมมุม [เงื่อนไข 6 ประการ] (หน้า 16-17)

You may also like...