บทที่ 3 : ฏ่อฮาเราะฮฺ : การทำตะยัมมุม [ฟัรฎู ข้อ 1-2 ] (หน้า 17)

You may also like...