และเราจะกล่าวว่าอัลลอฮฺทรงรู้ (หน้า 121-122)

You may also like...